Zdalny monitoring

System Telewizji Użytkowej TVU z cyfrową rejestracją wizji IP

System Telewizji Użytkowej to zespół telewizyjnych środków technicznych i programowych przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa.

Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Dziś pojęcie Systemu Telewizji Użytkowej zostaje powoli wypierane przez "monitoring video" co jest właściwie anglicyzmem, lecz skuteczniej opisuje zakres i dziedzinę przedmiotu, o którym mówi.

Składniki (podstawowe) Systemu Telewizji Użytkowej:

  • różnego rodzaju oraz typu kamera wysokiej jakości (obudowa, uchwyt montażowy)
  • PC serwer wideo,
  • rejestrator wideo,
  • cyfrowy rejestrator wideo z możliwością obróbki obrazu oraz dżwięku,
  • całodobowe centrum monitoringu wizyjnego z reakcją na wypadek zdarzenia.