Zadania kontroli

Zadaniem systemów kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu do pomieszczeń lub obiektów osobom nieupoważnionym (mogą też mieć inne zastosowania). Kontrola dostępu to najnowocześniejsze narzędzie sprawnego zarządzania i ludźmi na terenie firmy. Administrator może określać prawa pracowników w dostępie do pomieszczeń lub przejść, czas przebywania i czas pracy.

Kontrola dostępu

Najprostszymi urządzeniami kontroli dostępu są zamki szyfrowe i czytniki kart magnetycznych i zbliżeniowych. Bardziej zaawansowane technologicznie to czytniki, zamki i kontrolery biometryczne posiadające szybki i dokładny system rozpoznawania linii papilarnych. Urządzenia te mogą posiadać pamięć zdarzeń w której są rejestrowane i archiwizowane wszystkie użycia kart lub kodów i mogą być raportowane osobie zarządzającej systemem w postaci wydruku lub na monitorze komputera. Wymagania systemowe to: Windows 98/2000/NT/XP, karta sieciowa, 20MB wolnego miejsca na twardym dysku i napęd CD.

Karty zbliżeniowe zawierają w sobie układ scalony z wpisanym kodem. Działając na zasadzie indukcji magnetycznej pobierają energię z czytnika i wysyłają swój kod. Nie wymagają wkładania do czytnika, czytnik może być ukryty w ścianie eliminując dewastacje.

Do blokowania drzwi stosuje się najczęściej:

  • Zaczepy elektromagnetyczne: NC (normalnie zamknięte - otwarcie wymaga podania napięcia) lub NO (zamknięcie wymaga podania napięcia - stosowane do blokowania przejść z funkcją ewakuacyjną)
  • elektromagnesy - przy małym poborze prądu zapewniają wytrzymałość do 2000 kg
  • zamki elektromagnetyczne - mechanizm zamka połączony jest z klamką( mogą być NO i NC)
  • zamki elektryczne - rygiel blokujący jest wysuwany za pomocą silnika elektrycznego
zamki elektromagnetyczne

Konieczne jest stosowanie urządzeń domykających samoczynnie drzwi i czujników sprawdzających stan zamknięcia.

Przy projektowaniu systemów musimy zawsze uwzględnić strukturę organizacyjną, specyficzne wymogi i warunki pracy klienta - system musi być elastyczny i funkcjonalny. Dzięki modularnej budowie i kompatybilności urządzeń systemy umożliwiają nieograniczony zakres konfiguracji.

Czytnik może być także wyposażony w klawiaturę , co otwiera przed systemem nowe możliwości: może wymuszać odczyt karty potwierdzaniem kodem identyfikacyjnym, uruchamiać system alarmowy i inne.

W obiektach o wysokim standardzie wykorzystujemy czytniki wykonane z wyjątkową dbałością o estetykę wykończenia.