Zakłady gospodarowania nieruchomościami – Współpraca