Warto wiedzieć

Budując nowe osiedla już na etapie projektu warto pomyśleć o bezpieczeństwie mieszkańców i ochronie przed dewastacjami. Niewątpliwie najważniejszym czynnikiem decydującym o zakupie mieszkania jest lokalizacja i cena. Nawet bardzo atrakcyjna cenowo propozycja nie zostanie wybrana przez potencjalnego klienta w niezbyt bezpiecznej dzielnicy.

Budowanie bezpiecznych osiedli jest jak najbardziej ekonomicznie uzasadnione. Tylko nieliczne nowo budowane osiedla, spełniają zasady bezpiecznej zabudowy.

Niezbędne środki ochrony technicznej to:

Korzyści dla Spółdzielni mieszkaniowych

Firma DUAL PLUS oferuje współpracę przy tworzeniu nowych systemów zabezpieczeń, modernizacji istniejących oraz pełny serwis i konserwację instalacji. Wiemy, że każdy obiekt powinien zapewniać komfort i bezpieczeństwo. Oferujemy produkty i usługi spełniające wymagania i potrzeby administrowanych obiektów.

Gwarantujemy terminowe wykonywanie usług, bogatą ofertę produktów i usług dostosowując się do wymagań planowanych inwestycji: domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, osiedli biur i innych obiektów. Po upłynięciu okresu gwarancyjnego zobowiązujemy się do podpisania umowy konserwacyjnej na korzystnych dla Państwa warunkach.

Systemy domofonowe proponowane przez nas charakteryzują się nowoczesną konstrukcją i dużą odpornością na dewastację oraz dają możliwość otwierania drzwi wejściowych, oprócz tradycyjnego klucza, za pomocą indywidualnego kodu dostępu.

 • Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że instalacja proponowanych przez na systemów domofonowych w budynkach Państwa spółdzielni poprawi bezpieczeństwo lokatorów, ułatwi utrzymanie czystości i porządku oraz zmniejszy stopień dewastacji klatki schodowej i wind oraz koszty ewentualnych napraw i remontów.
 • Oferujemy również możliwość podjęcia przez firmę na siebie zadanie zbierania należności od zainstalowanych unifonów od lokatorów, po sprawdzeniu poprawności ich działania w lokalach.
 • Nie bez znaczenia dla wielu mieszkańców jest również fakt, że firma DUAL PLUS jest płatnikiem VAT-u i wielu lokatorów będzie mogło sobie odliczyć koszt domofonu od podatku dochodowego.
 • Osobom, które nie są najlepiej sytuowane finansowo jesteśmy w stanie płatność rozłożyć w ratach.

Dual Plus ze swojej strony zapewnia:

 • przystosowanie sprawnych mechanicznie obydwóch drzwi do zamknięcia budynku (w ramach przepisów ppoż. wyjście z budynku na klamkę).
 • dostarczenie klucza(y) dla każdego lokalu oraz indywidualnego kodu dostępu dla lokali, w których będzie zamontowany unifon.

Firma ponosi odpowiedzialność również za:

 • jakość wykonanej instalacji (zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i PPOŻ),
 • estetykę wykonania (nienaruszenie substancji budynku),
 • zgodne z przepisami podłączenie pod instalację elektryczną (ze źródła energii mierzalnej),
 • dostarczenie dla ADM-u nieodpłatnie 3 klucze do drzwi wejściowych budynku oraz kod umożliwiający wejście do budynku bez użycia klucza.

Wszelkie powstałe usterki usuniemy we własnym zakresie.

Korzyści dla mieszkańców

 • SYSTEM jest zaprojektowany specjalnie do obiektów mieszkalnych, dzięki czemu uwzględnia specyficzne potrzeby takich budynków.
 • Usprawnienie pracy ochrony stacjonarnej i włączenie brygad interwencyjnych pozwala na zmniejszenie liczby agentów ochrony stacjonarnej co znacznie obniża koszty.
 • Możliwość podłączenia indywidualnych systemów alarmowych do systemu osiedlowego przyspiesza reakcję ochrony na alarm i wydatnie zmniejsza koszty monitorowania.

RABATY

 • rabaty udzielane są indywidualnie - w zależności od wartości zamówienia,
  lokalizacji obiektu, stałej współpracy
 • duże rabaty dla osób organizujących i pośredniczących przy realizacji zamówienia

Oferta stałej konserwacji pogwarancyjnej

Korzyści dla inwestora, generalnego wykonawcy, administratora z instalacji systemów zabezpieczeń mienia

Inwestor

 1. Nowoczesny, rozbudowany i efektywnie działający zintegrowany system zabezpieczający podnosi prestiż budynku i poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców co powoduje podniesienie standardu i ułatwia sprzedaż mieszkań.
 2. Oszczędność. Koszt instalacji jednego systemu skupiającego funkcje trzech jest niższy niż wykonanie trzech oddzielnych.
 3. Mniej problemów w trakcie realizacji inwestycji. Jest jeden podmiot odpowiedzialny za sprawne działanie wszystkich systemów.
 4. Łatwość, a co za tym idzie niskie koszty modyfikacji systemu już trakcie wykonywania inwestycji, a nawet po jej zakończeniu, np.
  • inwestor zmienia zdanie co do liczby czytników w garażach i zamiast zabezpieczenia wyjść należy zabezpieczyć również wejścia,
  • jeden z lokali użytkowych pierwotnie przeznaczony na biuro zostaje zagospodarowany jako sklep i należy umożliwić do niego pełny dostęp w godzinach 800 do 2000 a nie jak było pierwotnie przewidziane od 800 do 1600 tylko dla pracowników biura.
 5. System pozwala odpowiadać na ciągle zmieniające się potrzeby klientów, np. dopinanie budynków budowanych w kolejnych etapach inwestycji, czy tworzenie dodatkowych wewnętrznych stref chronionych, np. mieszkańcy postanowili dodatkowo zamknąć swoje piętro drzwiami zaopatrzonymi w zamek szyfrowy.

Administrator

 1. Obsługa zintegrowanego systemu przez ochronę jest łatwiejsza, co usprawnia pracę ochrony, a ponadto agenci nie wymagają długotrwałego i kosztownego szkolenia.
 2. Usprawnienie pracy ochrony stacjonarnej i włączenie brygad interwencyjnych pozwala na zmniejszenie liczby agentów ochrony stacjonarnej co znacznie obniża koszty ochrony.
 3. Skuteczny system ochrony praktycznie eliminuje przypadki dewastacji na osiedlu, co zmniejsza koszty jego utrzymania.
 4. Sprawnie działający serwis. Administrator może zgłaszać wszystkie uwagi dotyczące systemu (zarówno części techniczne jak i "ludzkiej") jednej osobie, np. szefowi ochrony, a informacja zawsze trafi do właściwej komórki.