TV Przemysłowa

System Telewizji Przemysłowej to zespół urządzeń, środków technicznych i programowych przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania zdarzeń wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa lub przestępstwa.

Proponowane przez nas konfiguracje sprzętowe będą wynikiem:

Analizy zagrożeń

Prostoty obsługi systemu oraz potrzeb

Możliwości finansowych klienta

Dowiedz się więcej o poniższych systemach:

Systemy telewizji przemysłowej, to inwestycja która jeżeli jest wykonana w sposób rzetelny i przemyślany może zwrócić się w dość krótkim czasie. Połączenie dobrej jakości kamer i rejestratorów wraz z zaawansowanymi programami do analizy obrazu znacznie rozszerzają możliwości zastosowań systemu CCTV. Dzięki podłączeniu systemu do sieci komputerowej nagrany materiał możemy oglądać i analizować z dowolnej lokalizacji co pozwala na sprawniejsze zarządzanie systemami i waszym obiektami.

Korzyści inwestora z zamontowania systemów CCTV i zdalnego podglądu:

 • podwyższony standard obiektu
 • usprawnienie pracy ludzi obsługi obiektu
 • prewencja – zmniejszenie stopnia ryzyka poniesienia strat materialnych z powodów dewastacji lub włamań
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
 • ograniczenie strat poprzez wykrywanie i identyfikację sprawców przestępstw

 

Dodatkowe możliwości wykorzystania telewizji dozorowej:

 

Podniesienie poziomu obsługi pracowników

 

Świadomość personelu o stałym nadzorze przez kamery CCTV znacznie wpływa na staranność wykonywania wszelkich czynności.

 

Tworzenie materiałów szkoleniowych

 

Zarejestrowane przez system CCTV zdarzenia i sytuacje mogą być wykorzystane jako materiał szkoleniowy dla pracowników

 

Możliwość prowadzenia badań marketingowych

 

System CCTV może służyć do liczenia lub określania profilu klientów

 

Możliwość zdalnego nadzorowania wielu obiektów równocześnie

 

Bezpośredni podgląd obiektów przez system CCTV znacznie usprawnia działania w zakresie bezpieczeństwa, administracji, logistyki, polityki personalnej i marketingowej.

Zdalny nadzór każdego z obiektów umożliwia kontrolowanie obiektów i przegląd archiwum z ograniczeniem uprawnień które możemy przydzielić różnym osobom.

 

Informacja o zagrożeniach

 

Zaawansowane systemy telewizji przemysłowej do analizy obrazu są w stanie wykryć ruchy osób, zwierząt i pojazdów lub zniknięcie stałego elementu kadru.

 

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

 

Połączenie odpowiedniej jakości kamery CCTV z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych umożliwia automatyzację zarządzania wjazdami i wyjazdami z parkingów lub garaży, poszukiwania skradzionych pojazdów tworzenie statystyk ruchu itp.

Całodobowy monitoring wizyjny

Mając na uwadze rosnące koszty ochrony i stosownego zabezpieczenia placówek, proponujemy podłączenie systemów monitoringu wizyjnego do całodobowego Centrum Monitoringu Alarmu Wizyjnego. Takie rozwiązanie ogranicza o ok. 40% comiesięczne koszty ponoszone na ochronę fizyczną oraz umożliwia w pełni wykorzystanie systemów CCTV wspieranych przez wyspecjalizowanych pracowników realizacji interwencji.

W przypadku ujawnienia przez pracowników monitoringu sytuacji zagrożenia bądź występujących aktów wandalizmu lub dewastacji na miejsce zagrożenia zostaje wysłana grupa interwencyjna oraz inne niezbędne służby celem eliminacji zagrożenia oraz zabezpieczenia ewentualnego miejsca przestępstwa. Tryb i rodzaj podjętych działań zostanie wcześniej określony w stosownych procedurach realizacyjnych.

Systemy HD

Systemy HD-SDI, HD-CVI, HD TVI, AHD mogą zastąpić przestarzałe systemy analogowe bez ponoszenia kosztów wymiany instalacji kablowej.

 

Systemy HD-SDI

Technologia HD-SDI umożliwia przesyłanie obrazu kablem koncentrycznym z rozdzielczością 720p oraz 1080p ze skanowaniem progresywnym, jednak tylko na odległość do 100m.

Zalety standardu HD-SDI:

 • możliwość prostej modernizacji istniejących systemów analogowych (wykorzystanie do transmisji kabla koncentrycznego RG-59)
 • przesyłanie wizji gwarantuje brak opóźnień i krystalicznie czysty obraz
 • niższy koszt niż systemu IP

 

Systemy HD-CVI

Technologia HD-CVI – to opcja transmisji video w wysokiej jakości przez kabel koncentryczny, pozwalająca na instalacje skomplikowanych systemów dozoru.

Zalety systemu HD-CVI:

 • wysoka jakość obrazu
 • prawidłowe odwzorowanie kolorów i brak zniekształceń obrazu – dostępna rozdzielczość kamer 1Mpx do 2Mpx
 • brak opóźnień w transmisji obrazu
 • duże zasięgi transmisji (do 500 m przy zastosowaniu standardowego przewodu koncentrycznego)
 • odporność na zakłócenia
 • niski koszt instalacji
 • dwukierunkowa transmisja danych (sterowanie kamerami obrotowymi, przesyłanie sygnału analogowego)

 

systemy HD-TVI

Obraz z kamer w technologii HD-TVI w stosunku do pozostałych działających na kablu koncentrycznym wypada najbardziej naturalne, posiada najwyższy kontrast i szczegółowość.

Zalety systemu HD-TVI:

 • wysoka jakość obrazu
 • prawidłowe odwzorowanie kolorów i brak zniekształceń obrazu
 • dostępna rozdzielczość kamer 1Mpx do 2Mpx
 • stabilna transmisja obrazu (bez opóźnień)
 • duże zasięgi transmisji: do 300 m przy zastosowaniu przewodu UTP, do 300 m przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59, do 500 m przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11
 • odporność na zakłócenia
 • niski koszt instalacji
 • dwukierunkowa transmisja danych (sterowanie kamerami obrotowymi, zmiana ustawień poszczególnych kamer)

 

Systemy AHD

Technologia AHD potrzebuje w pełni kompatybilnych kamer i rejestratorów do wspólnego działania.

Zalety systemu AHD:

 • wysoka jakość obrazu
 • prawidłowe odwzorowanie kolorów i brak zniekształceń obrazu
 • dostępna rozdzielczość kamer 1Mpx do 2Mpx
 • możliwość przełączenia kamer w tryb analogowy
 • kamery AHD mogą współpracować z klasycznymi rejestratorami analogowymi
 • stabilna transmisja obrazu (bez opóźnień)
 • duże zasięgi transmisji: do 300 m przy zastosowaniu przewodu UTP, do 300 m przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59, do 500 m przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11
 • odporność na zakłócenia
 • niski koszt instalacji
 • dwukierunkowa transmisja danych (sterowanie kamerami obrotowymi, zmiana ustawień poszczególnych kamer)

Systemy IP

Systemy CCTV IP dzięki możliwości dostarczenia obrazu w rozdzielczości HD, Full HD i większej przez pomimo wyższej ceny powoli podbijają rynek. Topologia systemu monitoringu IP jest identyczna jak typowych sieci komputerowych a możliwości rozbudowy sieciowych systemów telewizji CCTV są praktycznie nieograniczone.

Większość kamer IP posiada Video Web Server, dzięki któremu mogą pracować niezależnie od innych kamer bez udziału rejestratorów NVR (możliwe bezpośrednie zalogowanie do kamery). Niektóre z kamer IP posiadają na swoim wyposażeniu gniazdo kart pamięci SD/SDHC na których może być bezpośrednio zapisywany materiał wideo. Kamery te mogą być wykorzystywane do ochrony małych obiektów lub obserwacji osób. Kamery sieciowe IP umożliwiają rejestrację dźwięku, który dołączają do przesyłanego sygnału wizyjnego. Dzięki temu rozwiązaniu możemy uzyskać dźwięk z różnych punktów systemu. Dźwięk może być wykorzystywany jako niezależna metoda detekcji, która włącza nagrywanie i alarmy w momencie wykrycia danego dźwięku.

Za standardowe rozwiązanie zapisu i zarządzania obrazem z kamer systemów monitoringu IP uznaje się rejestrator cyfrowy typu NVR (Network Video Recorder) a w dużych rozbudowanych systemach stosuje się dedykowane oprogramowanie CMS na platformę PC.

Oprogramowanie zarządzające monitorowaniem, zapisem i analizą sygnałów audio/wideo pracuje na platformie systemu operacyjnego Windows lub na serwerze Unix/Linux. W podstawowym zastosowaniu systemów monitoringu IP wystarcza przeglądarka internetowa dająca możliwości obserwacji za pomocą interfejsu wbudowanego w kamerę sieciową lub serwer wizyjny. W przypadku gdy system składa się z większej ilości kamer stosuje się dedykowane oprogramowania.

Systemy hybrydowe

Hybrydowe systemy monitoringu umożliwiają obsługę kamer analogowych i kamer sieciowych IP, a tym samym zapewniają płynne przejście z instalacji analogowej na monitoring IP. Daje to nieograniczone możliwości modernizacji oraz rozbudowy każdej instalacji obecnie i w przyszłości.

Technologia hybrydowa to idealny sposób na modernizację istniejących systemów, gdzie możliwa jest jednoczesna praca kamer analogowych oraz kamer IP. W wielu przypadkach modernizacja systemu, tak aby poprawić jakość obrazu, nie będzie wymagała już użycia kamer IP oraz budowania niezbędnej sieci LAN, co nie zawsze jest opłacalne i możliwe.

Nowe rejestratory hybrydowe AHD charakteryzują się obsługą kamer IP wysokiej rozdzielczości do 4 MPX oraz kamer AHD 1080p.

Rejestratory automatycznie wykrywają standard sygnału i przełączają się w odpowiedni tryb pracy PAL lub NTSC.

Nowoczesne rejestratory hybrydowe łączą ze sobą 5 technologii CCTV. Obsługują kamery IP, analogowe oraz kamery HD w technologiach HD-TVI, AHD, HD-CVI.