Systemy alarmowe

Najważniejszym zadaniem jakie stawiamy przy instalacji technicznych systemów ochrony obiektów to odpowiedni dobór urządzeń, rozmieszczenie i współdziałanie systemów zabezpieczeń

Fot. 169

Techniczne środki ochrony obiektów możemy podzielić na : budowlane, mechaniczne i elektroniczne. Zabezpieczenia mechaniczne pełnią rolę opóźnienia działań przestępczych natomiast zabezpieczenia elektroniczne przyśpieszenia podjęcia interwencji.

Podstawowym czynnikiem skuteczności zabezpieczenia będzie czas jaki upływa od działania przestępcy do podjęcia interwencji. Najbardziej skuteczne będzie współdziałanie zabezpieczeń mechanicznych (zamki, rolety, zwory elektromagnetyczne,…) i elektronicznych : systemy alarmowe (monitoring alarmów), systemy kontroli dostępu (KD,SKRK), telewizja przemysłowa (CCTV, monitoring wizyjny) oraz zapewnienie interwencji w przypadku zadziałania systemów powiadamiających (ochrona fizyczna, grupy interwencyjne)

 • Systemy alarmowe – umożliwiają wykrycie intruza na każdym etapie pokonywania zabezpieczeń lub zlizania się do obiektu (teren zewnętrzny)
 • Telewizja przemysłowa – dobrze dobrane i prawidłowo rozmieszczone kamery umożliwiają jednej osobie kontrolę nad kilkudziesięcioma miejscami jednocześnie.
 • Kontrola dostępu – stosowana tam gdzie jest konieczne ograniczenie lub wydzielenie dostępu osób do pomieszczeń lub stref
 • Systemy przeciwpożarowe – działają w sposób ciągły i w przypadku wykrycia zagrożenia oprócz wysłania sygnału alarmowego mogą uruchamiać urządzenia do gaszenia pożaru (tryskacze) lub zmniejszenia jego skutków (klapy dymowe, wyjścia awaryjne)

Fot. 170

Stosując współdziałanie tych systemów możemy w dużym stopniu zmniejszyć ryzyko poniesienia strat materialnych. Część zabezpieczeń powinna stanowić skutek prewencyjny (rozmieszczenie elementów systemów w sposób widoczny, umieszczenie napisów informujących o monitorowaniu obiektu) a część powinna stanowić element zaskoczenia dla intruzów (ukryte kamery, nietypowe rozwiązania wyłączania systemów alarmowych, dublowanie systemów itp.)

Istotną rolę przy zaprojektowaniu systemu zabezpieczeń maja wymagania ubezpieczycieli. Należy uwzględniać wymagania firm ubezpieczeniowych, albowiem koszty ubezpieczenia mogą nam się znacznie obniżyć przy zastosowaniu odpowiednich systemów zabezpieczeń.

 

 

Systemy Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu

 

Występujące zagrożenia stwarzają nam potrzebę tworzenia innowacyjnych rozwiązań i stosowania środków bezpieczeństwa coraz bardziej zaawansowanych technologicznie.

Zadaniem instalowanych systemów alarmowych jest wykrycie włamania lub sytuacji zagrożenia i zaalarmowanie odpowiednich służb lub właściciela obiektu. System alarmowy (SSWiN) skutecznie zniechęca do podjęcia prób kradzieży, a w przypadkach włamania pozwala zminimalizować jego skutki

Fot. 170

Tworząc system ochrony obiektu najpierw rozpoznajemy istniejące zagrożenia i określamy ryzyko. Następnym krokiem jest opracowanie koncepcji ochrony obiektu uwzględniając dobór i konfigurację urządzeń. Po wykonanej instalacji i uruchomieniu systemu SSWiN przychodzi czas testowania i szkolenia użytkowników w zakresie codziennej obsługi systemu.

Urządzenia systemu alarmowego:

 • centrala alarmowa, zasilacz i akumulator,
 • klawiatura alarmowa
 • czujki i detektory,
 • sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego – alarm, sabotaż itp.),
 • dialer telefoniczny (urządzenie przekazujące informacje na temat stanu systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci telefonii stacjonarnej)
 • moduł GSM (urządzenie przekazujące informacje na temat stanu systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci komórkowej GSM + raport)
 • radio powiadomienie (urządzenie przekazujące informacje na temat stanu systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – na odległość do kilkunastu kilometrów, za pomocą fal radiowych),
 • radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia sygnału alarmu napadowego itp.),
 • blokady mechaniczne (urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę).

Dodatkowym elementem do Systemu Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu (SSWiN)może być system anty napadowy realizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego a klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu „pod przymusem”, która powoduje uruchomienie cichego alarmu.

Fot. 171

Zadania systemu:

 • integracja z nadrzędnymi systemami zarządzania i innymi systemami ochrony
 • archiwizacja wszystkich zdarzeń i wykonywanych operacji w systemie
 • zdalne sterowanie i nadzorowanie urządzeń systemu
 • automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Wszystkie instalacje przeciwpożarowe powinny sprawnie współgrać dla zachowania sprawności całego systemu Ppoż.

Fot. 172

Systemy alarmowania pożarowego SAP składające się z szeregu czujek dymowych mają za zadanie wykrycie pożaru we wczesnej fazie jego rozwoju, przekazać sygnał do centrali, która poinformuje osobę pełniącą nadzór o zagrożeniu (co umożliwi ugaszenie ręcznymi środkami gaśniczymi, bądź z pomocą jednostki straży pożarnej) i uruchomić inne urządzenia instalacji przeciwpożarowej które ograniczą rozprzestrzenianie się pożaru i wykorzystają różne środki i metody do gaszenia ognia.

Fot. 173

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO które są uzupełnieniem dla systemu SAP nadają komunikaty dźwiękowe i głosowe do przebywających w budynku osób ostrzegając o zagrożeniu i ułatwiają ewakuację z budynku.

Fot. 174

Systemy oddymiania umożliwią ewakuację ludzi z budynku, wprowadzenie jednostek ratunkowych,
szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.