Oferujemy kompleksowe wykonywanie:

w budownictwie jedno lub wielorodzinnym, obiektach przemysłowych, usługowych i biurowych oraz dla budynków o wysokim standardzie na terenie Warszawy i okolic.

W ramach usługi dostarczymy wszystkie niezbędne elementy systemów, konfigurując je na Państwa życzenie.

Proces projektowania rozpoczynamy od przedstawienia inwestorowi rozwiązań koncepcyjnych w postaci prezentacji.

Udzielamy gwarancji na wykonane prace montażowe i zainstalowane urządzenia.

Instalacja i skuteczność systemów zabezpieczeń daje możliwość negocjacji dużych zniżek składek ubezpieczeniowych oraz częściową refundację poniesionych kosztów na zainstalowany system.

Instalacja

Do podjęcia decyzji o instalacji należy dokonać wyboru rodzaju i ilości systemów zabezpieczających. W tym celu należy ustalić, jakie powinien spełniać funkcje aby zaspokajał obecne i przyszłe potrzeby użytkownika. Należy przy tym wziąć pod uwagę następujące elementy:

 • rodzaj obiektu (dom jedno czy wielorodzinny, blok mieszkalny, obiekt handlowy, biurowy czy produkcyjny)
 • usytuowanie przestrzenne
 • architekturę
 • funkcjonalność
 • potrzeby
 • inne zabezpieczenia(ogrodzenie, ochrona fizyczna)
 • możliwości finansowe

Dopiero po określeniu tych warunków można dobierać odpowiednie systemy zabezpieczeń

Dobór systemów i urządzeń

Wraz z rozwojem elektrotechniki wprowadzane są nowsze i lepsze produkty . Chcąc utrzymać w miarę tani serwis instalowanych urządzeń nie stosujemy urządzeń, które szybko zostaną wycofane z produkcji.

Stosowane urządzenia i systemy posiadają wymagane atesty, certyfikaty , homologacje i spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Instrukcje obsługi użytkownika są zawsze w języku polskim.

Wykonując instalacje systemów należy wziąć pod uwagę możliwość przyszłej rozbudowy systemów lub współpracę z innymi urządzeniami i wykonać również okablowanie np. instalacji telefonicznej.

Często na etapie planowania systemu nie są jasno zdefiniowane cele i wymagania dla poszczególnych pomieszczeń. Bardzo istotne jest takie ułożenie przewodów, które będzie wykorzystywane przez późniejsze rozszerzenia służące do realizacji dodatkowych usług . Kabel wielożyłowy(magistrala) wystarcza do realizacji wszystkich usług w całym budynku. Kolejne modyfikacje lub rozszerzenia systemu mogą być realizowane poprzez dodanie dodatkowych elementów do magistrali. Taka instalacja spowoduje zmniejszenie kosztów instalacji oraz zapewni łatwość eksploatacji.

Doświadczenie w instalacji poszczególnych systemów pozwala nam zaoferować systemy zintegrowane, umożliwiające ścisłą współpracę szerokiej gamy urządzeń.

Integracja systemów może przynieść wymierne korzyści w postaci dużych oszczędności , ale tez podnosi komfort, ułatwia korzystanie z szerokiej gamy urządzeń instalowanych i zwiększa bezpieczeństwo. I znowu punktem wyjścia do integracji systemów jest właściwe okablowanie budynku. Warto o to zadbać na etapie remontu czy budowy nawet gdy na obecną chwilę nie przewidujemy z takich rozwiązań korzystać ,szczególnie żę w wielu przypadkach nie pociąga to za sobą szczególnych dodatkowych kosztów.

Integracja może dotyczyć systemów:

 • elektrycznych
 • domofonowych
 • automatyki bramowej
 • sygnalizacji włamania i napadu
 • telewizji dozorowej
 • telekominikacyjnych
 • kontroli dostępu
 • audiowizualnych
 • i innych

Systemy można integrować ze sobą na bazie dedykowanych ale nadal drogich urządzeń pod wspólną nazwą "inteligentny dom" lub za pomocą znacznie tańszych central alarmowych np. integry firmy Satel.

Do każdej instalacji wykonujemy przejrzystą dokumentację techniczną która pozwoli: łatwiej usuwać ewentualne awarie, oraz przekazać system pod opiekę innego właściciela, administratora lub innego wykonawcy. Wykonanie dodatkowej dokumentacji zdjęciowej okablowania uchroni przed uszkodzeniem np. przewierceniem i jest pomocne w lokalizacji uszkodzeń.

Okablowanie wykonujemy zawsze z użyciem materiałów chroniących (listwy, rurki , peszle) przed dewastacją i czynnikami mogącymi powodować usz kodzenia . Stosujemy kable tylko renomowanych producentów.

Zapewniamy poufność przekazanych nam informacji oraz danych. Zapewniamy możliwie czyste wykonanie instalacji, w tym celu używamy: folii ochronnych, kurtyn pyłowych, odkurzaczy przemysłowych.