Najlepszym i jedynym skutecznym sposobem na utrzymanie w pełnej sprawności systemów jest stała opieka wykwalifikowanej firmy. Stała współpraca z producentami systemów pozwala nam na zastosowanie w swojej pracy profesjonalnego sprzętu serwisowego, oprogramowania i szybki dostęp do części zamiennych. W ramach konserwacji prowadzimy ewidencjonowaną, cykliczną ocenę stanu technicznego instalacji połączoną ze sprawdzeniem poprawności działania, oraz z usunięciem zauważonych usterek i napraw na zgłoszenia.

Zakres czynności przeglądów konserwacyjnych obejmuje:

 1. naprawę urządzeń systemów ( wymiana części, czyszczenie, testowanie, itp.)
 2. pomiary prawidłowości napięć urządzeń zasilających
 3. naprawę uszkodzeń okablowania
 4. naprawę lub wymianę elementów mechanicznych:
 5. programowanie urządzeń i dokonywanie zmian ustawień kodowych
 6. dostarczanie uszkodzonego sprzętu do serwisów producentów urządzeń
 7. szkolenie użytkowników i służby techniczne z zakresu obsługi
 8. kontrole poprawności działania urządzeń
 9. sporządzanie protokołów wykonania czynności serwisowych

Przejmujemy w stałą konserwację obiekty na terenie Warszawy i okolic biorąc na siebie obowiązek przeglądu i uruchomiania wszystkich niedziałających systemów i urządzeń w tym przejmujemy okresy gwarancyjne systemów.

Zapewniamy rzetelność w pracach konserwacyjnych i serwisowych , urządzenia zastępcze w przypadku poważniejszych awarii lub dewastacji. Nadzór nad instalacjami i urządzeniami pozwoli utrzymać je w sprawności i właściwym stanie technicznym, zmniejszając ich awaryjność i liczbę napraw oraz umożliwi planową wymianę wyeksploatowanych urządzeń i materiałów.

W przypadkach urządzeń zdewastowanych nie nadających się do naprawy, oferujemy wymiany na urządzenia nowszej generacji wykorzystując istniejące okablowanie i umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcji jak: zamek szyfrowy, interkom, podgląd video, kontrola dostępu, rejestracja zdarzeń i inne. Systemy te gwarantują wysoką odporność na dewastacje.

Montujemy tylko urządzenia renomowanych firm dające gwarancje niezawodnośći i możliwości rozbudowy o dodatkowe funkcje.

Umowy konserwacyjne formułujemy w sposób przejrzysty i wg. wymagań indywidualnych klienta.

Cena konserwacji systemów zależy od:

 • ilości i rodzaju zainstalowanych urządzeń
 • okresu trwania umowy konserwacyjnej
 • uzgodnionego zakresu prac
 • gwarantowanego czasu reakcji

Zobacz cennik

Prowadzone stałe konserwacje systemów domofonowych:

 • "ADK18" Jezierskiego 3/5 (23 budynki, ok. 600 lokali)
 • S.M. im. Gen J. Sowińskiego (ok. 1800 lokali)
 • S.M. "Domeko" (zintegrowany system: 24 klatki - 4 wyjścia niezależne, ponad 400 lokali)
 • S.M. "Siódemka" (17 systemów, ok.300 lokali)
 • W.M. "Oktawia" (80 lokali)
 • S.M. "Jelonki" (ok.4500 lokali)
 • W.M. "Belgradzka" (ok.300 lokali)

I inne mniejsze instalacje.

Prowadzone stałe konserwacje systemów telewizji przemysłowej:

 • S.M. "Nowa"
 • Z.G.N. "Bielany"
 • Agnecja Ochrony Matpol-Security
 • Teleaudio Sp. z o.o.

Prowadzone stałe konserwacje systemów kontroli dostępu:

 • Z.G.N. "Bielany"
 • Teleaudio Sp. z o.o.
 • SBM Urysnów

Konserwacje i naprawy

Oferta stałej współpracy konserwacji systemów domofonowych dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców

Najlepszym i jedynym skutecznym sposobem na utrzymanie sprawności systemów domofonowych jest stała opieka wykwalifikowanej firmy.

Proponujemy stałą współpracę w zakresie czynności obsługowo konserwacyjnych tj. obsługi, kontroli i przeglądów, bieżących napraw i konserwacji instalacji. Stała współpraca z producentami najnowszych systemów domofonowych pozwala nam na zastosowanie w swojej pracy najnowszych technologii i materiałów. Jako autoryzowany przedstawiciel mamy możliwość przedstawienia konkurencyjnych warunków współpracy.

Nadzór nad instalacjami i urządzeniami pozwoli utrzymać je w sprawności i właściwym stanie technicznym, zmniejszając ich awaryjność i liczbę napraw oraz umożliwi planową wymianę wyeksploatowanych urządzeń i materiałów.

Sprawne działanie systemów domofonowych poprawi bezpieczeństwo lokatorów, ułatwi utrzymanie czystości i porządku oraz zmniejszy stopień dewastacji klatek schodowych i wind zmniejszając związane z tym koszty remontów.

W ramach konserwacji prowadzimy ewidencjonowaną, cykliczną ocenę stanu technicznego instalacji połączoną ze sprawdzeniem poprawności działania oraz z usunięciem zauważonych usterek i napraw na wezwanie lokatora.

Zakres konserwacji systemów domofonowych:

 1. naprawa klawiatur domofonowych
 2. naprawa wzmacniaczy i urządzeń zasilających
 3. naprawa uszkodzeń okablowania
 4. naprawa unifonów w lokalach
 5. naprawa zamka elektromagnetycznego w drzwiach wejściowych

Zakres konserwacji systemów kontroli dostępu:

 1. naprawa kontrolerów i urządzeń zasilających
 2. naprawa czytników kontroli dostępu
 3. naprawa i regulacja zwór elektromagnetycznych
 4. naprawa zamków elektromagnetycznych
 5. naprawa uszkodzeń okablowania
 6. naprawa przycisków otwierania drzwi i przycisków ewakuacyjnych
 7. programowanie transporderów

Zakres konserwacji systemów telewizji przemysłowej:

 1. naprawa kamer, rejestratorów i monitorów
 2. czyszczenie obudów i obiektywów kamer
 3. kotrola szczelności obudów kamer i puszek łączeniowych
 4. kontrola poziomu zasilania
 5. kontrola poprawności działania oprogramowania rejestratorów
 6. cykliczne resetowanie twardych dysków
 7. szkolenie pracowników ochrony w podstawowym zakresie obsługi

Niezbędne materiały do realizacji wyżej wymienionych napraw firma dostarcza na własny koszt w ramach ustalonego wynagrodzenia. Umowy konserwacyjne są sformułowane w sposób przejrzysty i czytelny i zawierane są na okres jednego roku lub bezterminowo. Sposób rozliczania - miesięczny lub kwartalny. Podane poniżej ceny są cenami orientacyjnymi, aby określić dokładną wartość usługi prosimy o złożenie zapytania cenowego telefonicznie lub e-mailem. Cena usług konserwacyjnych jest uzależniona od wielu czynników: ilości lokali proponowanych do konserwacji, rodzaju urządzeń zainstalowanych i ich stanu technicznego, indywidualnych wymagań inwestora.

Proponowane warianty konserwacji systemów domofonowych

Dla optymalnego spełnienia Państwa oczekiwań w zakresie konserwacji systemów domofonowych firma Dual Plus proponuje różne warianty obsługi

WARIANT I

 • Konserwacja, gotowość i naprawy.
 • Koszt miesięczny na lokal: 1,10 – 1.90 zł netto
 • Zapewniamy w nim: przeglądy instalacji i bezpłatne naprawy systemów domofonowych. Części wykorzystywane do usuwania usterek są w cenie usługi z wyjątkiem takich części mechanicznych jak: wkładki yalle, zamki mechaniczne i samozamykacze.

WARIANT II

Konserwacja, gotowość, naprawy i ubezpieczenie na wszystkie elementy instalacji domofonowej (naprawy dewastacyjne)

Koszt miesięczny na lokal: 2,10 – 2,90 zł netto

W związku z dużym ryzykiem dokonywania dewastacji i kradzieży ze strony osób postronnych i związanych z tym utrudnień formalnych (pisanie protokołów, zleceń, odbiorów i faktur) proponujemy wersję współpracy biorąc dodatkowo na siebie ryzyko ponoszenia kosztów tych napraw. Ponieważ większość systemów zainstalowanych w Państwa osiedlu to systemy cyfrowe, składające się z drogich komponentów ryzyko ponoszonych kosztów jest duże dlatego proponujemy tak wysoką stawkę.

W ramach tego wariantu otrzymują Państwo

 • Cotygodniową konserwację systemu domofonowego pozwalającą na sprawne jej funkcjonowanie, obniżenie awaryjności oraz planowe zmiany materiałów eksploatacyjnych.
 • Pogotowie awaryjne, szybko usuwające ewentualne usterki.
 • Kompleksową naprawę z bezpłatnym wykorzystaniem części mechanicznych niezbędnych do usunięcia awarii bez względu na przyczynę ich uszkodzenia (np. dewastacje): rygle, zamki, wkładki yalle, samodomykacze, klawiatury i inne elementy wchodzące w skład systemów oraz zmianę kodów obsługujących wejścia.

WARIANT III

Współpraca serwisowa na konkretne zgłoszenia (bez stałych opłat miesięcznych) wg ustalonego cennika napraw z doliczonym kosztem dojazdu.

Wybierając którykolwiek z wariantów gwarantujemy Państwu krótki czas reakcji na zgłoszoną usterkę. Nasz zespół interwencyjny pojawi się w czasie do 6 godzin od momentu zgłoszenia w godzinach od 8:00 do 20:00. Awaria zgłoszona po godzinie 20 zostanie usunięta dnia następnego w dokładnie uzgodnionym czasie. Czas usunięcia awarii może ulec przedłużeniu w przypadkach:

 • konieczności naprawy urządzeń u producenta
 • braku dostępu do lokalu lub urządzeń i okablowania wymagających naprawy
 • poważnych uszkodzeń systemu w wyniku dewastacji

W przypadkach nagłych jak: brak możliwości dostania się i opuszczenia budynku, zwarcia powodujące stałe otwieranie elektromagnesów lub inne usterki powodujące duże uciążliwości dla lokatorów reagujemy natychmiast.

Aby odciążyć pracowników administracji od obowiązków przyjmowania zgłoszeń awarii proponujemy kilka form zgłaszania bezpośrednio do firmy:

 • bezpośrednio do konserwatora na tel. komórkowy w godz 8-20
 • na automat zgłoszeniowy lub fax całodobowo
 • e-mailem całodobowo

Taka oferta, dzięki swojej skuteczności i wygodzie zyskuje coraz większą rzeszę klientów