Systemy alarmowe

System Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu (SSAWiN)

System alarmowy to instalacja elektryczna oraz zespół urządzeń służących do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa w tym wykrywania i sygnalizowania obecności, wejścia lub próby wejścia osoby nieuprawnione do obiektu dozorowanego. SSAWiN najczęściej służą do zabezpieczenia danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy).

W Systemach Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu (SSAWiN), najczęściej wykorzystuje się pasywne czujki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujki powoduje wywołanie sygnału alarmu). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu identyfikacyjnego PIN ustalonego przez użytkownika.

Często dodatkowym elementem do Systemu Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu (SSAWiN), jest system antynapadowy. Takie rozwiązanie to typowe systemy monitoringu realizowane w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Występują również klawiatury kodowe posiadające funkcję wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony.

Główne elementy składowe systemu alarmu włamania.

W skład systemów alarmowych najczęściej wchodzą:

  • centrala alarmowa ("serce" całego systemu) + zasilacz i akumulator,
  • klawiatura alarmowa (inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik komunikuje się z centralą, błędnie potocznie nazywana szyfratorem),
  • różnego typu czujki i detektory,
  • sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego - alarm, sabotaż itp.),
  • dialer telefoniczny (urządzenie przekazujące informacje na temat stanu systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci telefonii stacjonarnej)
  • moduł GSM (urządzenie przekazujące informacje na temat stanu systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci komórkowej GSM + raport)
  • radiopowiadomienie (urządzenie przekazujące informacje na temat stanu systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - na odległość do kilkunastu kilometrów, za pomocą fal radiowych),
  • radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia sygnału alarmu napadowego itp.),
  • blokady (urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę).