Monitoring

W celu obniżania kosztów eksploatacyjnych optymalnym rozwiązaniem jest podłączenie użytkowanych dotychczas w Państwa obiektach systemów monitoringu wizyjnego do naszego całodobowego Centrum Monitoringu Alarmu Wizyjnego. Rozwiązanie ogranicza o ok. 40% comiesięczne koszty ponoszone na ochronę fizyczną oraz umożliwia w pełni wykorzystanie środków technicznych wspieranych przez wyspecjalizowanych przeszkolonych i wydajnych pracowników realizacji interwencji. W przypadku ujawnienia przez pracowników monitoringu sytuacji zagrożenia bądź występujących aktów wandalizmu lub dewastacji na miejsce zagrożenia zostaje wysłana grupa interwencyjna oraz inne niezbędne służby celem eliminacji zagrożenia oraz zabezpieczenia ewentualnego miejsca przestępstwa. Tryb i rodzaj podjętych działań zostanie wcześniej określony w stosownych procedurach realizacyjnych.