Monitoring obiektów

System monitorowania obiektu służy jako profesjonalne narzędzie wspierające działania pracowników ochrony na obiektach lub jako samodzielny system a dozoru wizyjnego.

Fot. 308

W ramach procesu obniżania kosztów w przedsiębiorstwie, firmie, osiedlu mieszkaniowym lub innym obiekcie możemy zaproponować optymalne rozwiązanie, które z powodzeniem sprawdziło się w wielu placówkach, instytucjach, oraz obiektach o podwyższonym stopniu ryzyka. Mając na uwadze rosnące koszty ochrony i stosownego zabezpieczenia mienia proponujemy podłączenie użytkowanych dotychczas w Państwa obiektach systemów monitoringu wizyjnego (systemu telewizji przemysłowej) do całodobowego Centrum Monitoringu Alarmu Wizyjnego. Takie rozwiązanie ogranicza o ok. 40% comiesięczne koszty ponoszone na ochronę fizyczną oraz umożliwia w pełni wykorzystanie środków technicznych wspieranych przez wyspecjalizowanych przeszkolonych i wydajnych pracowników realizacji interwencji. Oferowane przez nas rozwiązanie dają możliwość wykorzystania analizy obrazu, szybkiego dostępu do nagranego materiału i wykorzystanie go w przypadku konieczności pozyskania materiału dowodowego. Centrum Monitoringu Wizyjnego prowadzi 24-godzinną obserwację dotyczącą zarówno monitorowanego obiektu, jak również jakości usług świadczonych przez pracowników ochrony.

W przypadku ujawnienia przez pracowników monitoringu sytuacji zagrożenia bądź występujących aktów wandalizmu lub dewastacji na miejsce zagrożenia zostaje wysłana grupa interwencyjna oraz inne niezbędne służby celem eliminacji zagrożenia oraz zabezpieczenia ewentualnego miejsca przestępstwa. Tryb i rodzaj podjętych działań zostanie wcześniej określony w stosownych procedurach realizacyjnych.

Fot. 309

Miesięczny koszt całodobowego nadzoru wizyjnego kalkulowany jest indywidualnie w zależności od rodzaju i wielkości obiektu, ilości zamontowanych kamer i innych czynników.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach stałej współpracy w przypadku podłączenia kolejnych Państwa obiektów do monitorowania, miesięczne koszty będą ustalane na poziomie promocyjnym dla każdego kolejnego obiektu.