Konserwacje

Konserwacja wykwalifikowanej firmy gwarantuje utrzymanie systemów w pełnej sprawności na długie lata.

Fot. 296

Stała współpraca naszej firmy z producentami systemów pozwala nam na szybki dostęp do części zamiennych oraz aktualizacji oprogramowania. W ramach konserwacji prowadzimy ewidencjonowaną, cykliczną ocenę stanu technicznego instalacji połączoną z usunięciem zauważonych usterek.

Nadzór nad instalacjami i urządzeniami pozwoli utrzymać je w sprawności i właściwym stanie technicznym, zmniejszając ich awaryjność i liczbę napraw oraz umożliwi planową wymianę wyeksploatowanych urządzeń i materiałów.

Zakres czynności konserwacyjnych obejmuje:

 • naprawy uszkodzonych podzespołów
 • pomiary napięć urządzeń zasilających
 • naprawy uszkodzeń okablowania
 • wymiany podzespołów nie nadających się do naprawy
 • programowanie
 • szkolenia z zakresu obsługi i zarządzania systemami
 • przeglądy okresowe
 • protokołowanie czynności serwisowych

Zapewniamy rzetelność w pracach serwisowych i zapewniamy urządzenia zastępcze w przypadku poważniejszych awarii lub dewastacji.

Proponujemy krótki czas reakcji na zgłoszoną usterkę. Nasz zespół interwencyjny pojawi się w czasie do 6 godzin od momentu zgłoszenia w godzinach od 8:00 do 18:00. Maksymalny czas usunięcia usterki w przypadku gdy zachodzi konieczność wymiany niesprawnych urządzeń lub ich elementów – do 48 godzin. Czas usunięcia awarii może ulec przedłużeniu w przypadkach: konieczności naprawy urządzeń u producenta, braku dostępu do uszkodzonych urządzeń lub okablowania wymagających naprawy, poważnych uszkodzeń systemu.

Fot. 297

Wykonanie czynności serwisowych dokumentowane jest spisaniem stosownego protokołu serwisowego, i wpisu do książki serwisowej, w którym znajdują się informacje takie jak:

 • data i miejsce wykonania czynności;
 • osoba wykonująca przegląd;
 • urządzenia podlegające przeglądowi;
 • lista wykonanych czynności;
 • uwagi dotyczące urządzeń, jeśli takie stwierdzono;
 • podpis osoby wykonującej i przedstawiciela zamawiającego.

KONSERWUJEMY OBIEKTY:

mapa google