Systemy analogowo-cyfrowe

Systemy analogowo-cyfrowe mogą tworzyć proste jak i skomplikowane systemy ochrony małych i dużych kompleksów budynków mieszkalnych.

Domofony analogowo-cyfrowe

Urządzenia analogowo-cyfrowe dedykowane są w szczególności do modernizacji instalacji analogowych lub realizacji instalacji zbiorczych z wejściem głównym na teren posesji.

Urządzenia te wykorzystują analogowa strukturę pionu dając jednocześnie abonentom możliwości systemów cyfrowych takich jak: wybór cyfrowy abonenta, funkcję zamka szyfrowego czy programowanie parametrów instalacji.

W ofercie posiadamy urządzenia analogowo-cyfrowe do typowych instalacji analogowych typu"3+1"lub"4+1"

Główne zalety systemów: Otwieranie za pomocą kodu wejściowego Otwieranie za pomocą identyfikatora Komunikaty głosowe Możliwość rejestracji zdarzeń Możliwość komunikacji wewnętrznej (intercom) Możliwość łączności z portierem Możliwość tworzenia rozbudowanych systemów i zamykania całych osiedli Możliwość podglądu obszaru przed wejściem (wersja z wbudowaną mini kamerą)

W instalacjach rozbudowanych, wymagających dużej funkcjonalności i możliwości dalszej rozbudowy proponujemy wykorzystanie systemu CCD 2001w 1000 produkcji firmy WEKTA.

Najważniejsze cechy systemu to:

  1. Optoelektroniczne klawiatury numeryczne (działające na wiązkach podczerwieni, eliminujących problem korozji styków) wyposażone w podświetlane przyciski ułatwiające korzystanie, z nich, w nocy, o wysokiej odporności na dewastację (wykonane ze stali nierdzewnej)
  2. Wszystkie regulacje (głośności, tonu i modulacji wywołania, komunikatów głosowych itd.) dokonywane są w procedurach programowania, drogą cyfrową.
  3. Możliwość otwierania drzwi, nie tylko przy pomocy kodu wybieranego na klawiaturze, ale także zastosowanie czytników elektronicznych,
  4. System generuje komunikaty głosowe ułatwiające obsługę,
  5. Istnieje możliwość podłączenia do centrali większej liczby klawiatur (o dowolnej konfiguracji) i łączenie central w sieć systemową pozwalającą na dowolne konfiguracje przy zamykaniu całych osiedli
  6. System posiada możliwość podłączenia do komputera PC, co pozwala na rejestrowanie zdarzeń w centrali lokalnej, lub instalacji sieciowej złożonej z wielu central domofonu CCD 2001-1000,
  7. Możliwość rozbudowy sieci domofonowej w dodatkowe funkcje w okresie późniejszym,
  8. Możliwość zainstalowania w klawiaturach kamer video, oraz współpraca z monitorami video,
  9. Tworzenie, dowolnych konfiguracji łączności wewnętrznej (intercomowej) w obrębie jednej centrali.

Urządzenia pracujące w systemie CCD2001 w.1000

Centrala systemu CCD 2001-1000 jest jego głównym elementem, to ona przetwarza i przekazuje wszystkie informacje. Nie posiada żadnych potencjometrów, ponieważ wszystkie regulacje dokonuje się cyfrowo - w procedurach programowania. Centrala bez rozszerzeń może obsłużyć do 20 lokali.

Do jednej centrali można podłączyć do siedmiu rozszerzeń, a każde z nich może obsłużyć do 40 lokali. Razem jedna centrala może obsłużyć do 300 lokali.Centralę podłącza się do klawiatury siedmioma przewodami. W zależności od wersji, do jednej centrali można podłączyć do 3-ech kaset w różnej konfiguracji.

Rozszerzenie o 40 pinów jest jednym z dodatkowych urządzeń wchodzących w skład tego systemu, każdorazowe dołączenie modułu wywołań dodatkowych zwiększa zakres o 40 numerów. Zakres pinów rozszerzenia programowany jest przez producenta, natomiast numery lokali można dowolnie zmieniać i przypisywać pinom w funkcjach programowych.

Klawiatury można zastosować poziome lub pionowe, z wyświetlaczem lub z przyciskami bezpośredniego wywołania, czarne (lakierowane) lub ze stali nierdzewnej. Wszystkie klawiatury wyposażone są w funkcję otwierania kodem, oraz czytnik nośników transponderowych.

Unifon instalowany w lokalu - posiada regulację głośności i dodatkowy przycisk do dowolnego wykorzystania.