Systemy alarmowe i antywłamaniowe

Wzrastająca liczba przestępstw stwarza poczucie zagrożenia, skłaniając nas do poszukiwania metod ochrony. Pojawiające się coraz nowsze i większe zagrożenia stwarzają potrzebę tworzenia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa. Stosowane środki bezpieczeństwa są coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Odchodzi się już od ochrony fizycznej i mechanicznej zastępując rozbudowanymi systemami elektronicznymi.

Zadaniem systemów alarmowych jest wykrycie włamania lub sytuacji zagrożenia i zaalarmowanie odpowiednich służb lub właściciela. System alarmowy zniechęca do podjęcia prób kradzieży, a w przypadkach włamania pozwala zminimalizować jego skutki. Systemem alarmowym steruje centrala do której podłączone są pozostałe elementy systemu: czujniki, manipulatory lub sterowniki radiowe i sygnalizatory. Istotą dobrze zaprojektowanej instalacji alarmowej jest właściwe rozmieszczenie czujników i takie skonfigurowanie aby skutecznie zabezpieczały newralgiczne punkty budynku i otoczenia. Prawidłowo skonfigurowany system pozwala na wykrycie każdej próby włamania lub sabotażu. Podział na strefy i grupy użytkowników ułatwia kontrolę nad systemem. Zastosowanie czujników już na dojściach do tych stref zapewni jeszcze szybszą reakcję zanim dojdzie do próby włamania. Systemy alarmowe dają możliwości:

  • integracji z nadrzędnymi systemami zarządzania i innymi systemami ochrony
  • archiwizacji wszystkich zdarzeń i wykonywanych operacji w systemie
  • zdalnego sterowania i nadzorowania
  • automatycznego uzbrajania i rozbrajania
  • programowania wyjść przekaźnikowych sterowanych zegarem